+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Rekrutacja

Treść uchwały rekrutacyjnej:

- na rok akadmicki 2017/2018

- na rok akadmicki 2018/2019

Rekrutacja na studia wyższe składa się z dwóch etapów:

I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

 • na głównej stronie Uczelni wejść w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT
 • zalogować się z pozycji REKRUT - podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail; osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem
  ponownie zalogować się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła
  wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki w kwestionariuszu
 • wydrukować kwestionariusz; jeśli nie można wydrukować kwestionariusza, prosimy dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a sam kwestionariusz zostanie wydrukowy dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.

II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowany z Wirtualnego Dziekanatu kwestionariusz – podanie o przyjęcie na studia

2a. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu – studia I i II stopnia

2b. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu - tylko studia II stopnia

3. 1 aktualną fotografię, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym również kopia w wersji elektronicznej

4. kopię dowodu osobistego (czytelną) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia oraz oryginał do wglądu.

5. dowody wniesionych opłat

 

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę wpisowego.

W przypadku promocji wpisowego w dniu zapisu należy wpłacić pierwszą ratę czesnego.

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH WYŻSZYCH.

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Dziekanatu z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji. 

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata)

 

I ROK

semestr I

 • wpisowe + opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia
 • czesne za październik – do 20 września 2017 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego)
 • czesne za listopad – do 20 października 2017 r.
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2017 r.
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2017 r.
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2018 r.

semestr II

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2018 r.
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2018 r.
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2018 r.
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2018 r.
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2018 r.

 

II ROK

semestr III

 • czesne za październik – do 20 września 2018 r.
 • czesne za listopad – do 20 października 2018 r.
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2018 r.
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2018 r.
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2019 r.
 •  

semestr IV

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2019 r.
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2019 r.
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2019 r.
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2019 r.
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2019 r.

 

III ROK

semestr V

 • czesne za październik – do 20 września 2019 r.
 • czesne za listopad – do 20 października 2019 r.
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr VI

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Kierunek studiów I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

424 - (miesięcznie)

2077,60- (za semestr)

4155,20- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

424 - (miesięcznie)

2077,60- (za semestr)

4155,20- (za rok)

Pedagogika

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

344- (miesięcznie)

1685,60- (za semestr)

3371,20- (za rok)

Socjologia

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

344- (miesięcznie)

1685,60- (za semestr)

3371,20- (za rok)

Prawo urzędnicze

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Zarządzanie

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Kierunek studiów II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

 

Pedagogika

 

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

424- (miesięcznie)

2077,60- (za semestr)

4155,20- (za rok)

Zarządzanie

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Jedna fotografia
 • Kopia dowodu osobistego  lub innego dokumentu tożsamości  poświadczona za zgodność z oryginałem
 • Dowody wpłat:

- wpisowego

- opłaty rekrutacyjnej.

 

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

Wpisowe i opłata rekrutacyjna płatne są w dniu zapisu na studia. Opłaty można uiszczać w kasie Uczelni oraz przelewem na numer konta bankowego Uczelni.

 • I opłata – do 20 września 2017 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego)
 • II opłata – do 20 października 2017 r.
 • III opłata – do 20 listopada 2017 r.
 • IV opłata – do 20 grudnia 2017 r.
 • V opłata – do 20  stycznia 2018 r.
 • VI opłata – do 20 lutego 2018 r.
 • VII opłata – do 20 marca 2018 r.
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2018 r.
 • IX opłata – do 20 maja 2018 r.
 • X opłata – do 20 czerwca 2018 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

250 zł – miesięcznie

1225 – za semestr

2450 zł – za rok

3675 zł – za 3 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

400 zł – miesięcznie

1960 zł – za semestr

3920 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

200 zł – miesięcznie

980 zł – za semestr

1960 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

230 zł – miesięcznie

1127 – za semestr

2254 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

350 zł – miesięcznie

1680 – za semestr

3360 zł – za rok

 

PROMOCJE

 • do  30 września 2017 r. - WPISOWE 0 zł (aneks 1) 
 • Zarządzanie oświatą - promocja do 30 września - WPISOWE 0 zł + promocja czesnego (aneks 3):

- 170,00 zł /mc

- 850,00zł za semestr

- 1700,00 zł za rok (całość)

 • Co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy (poświadczone zaświadczeniem), promocja czesnego na jednej racie (aneks 4):

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi

Socjoterapia

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych z ww. promocją  przedstawia się następująco:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

200 zł – miesięcznie

1000 – za semestr

2000 zł – za rok

3000 zł – za 3 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok

PROMOCJA CZESNEGO NA ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ NIE  ŁĄCZY  SIĘ Z PROMOCJĄ DLA 3-OSOBOWEJ GRUPY

 

 • Do 30 września - wpisowe 0 zł + promocja czesnego dla 3-osobowej grupy (aneks nr 2):

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

200 zł – miesięcznie

1000 – za semestr

2000 zł – za rok

3000 zł – za 3 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok